Hopp til innhold

Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring er fritatt for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift når godtgjørelsen utbetales i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskravene er oppfylt. Fra 2016 så er statens sats og skattedirektoratets forskuddssats for bilgodtgjørelse ulik. Mellomværende vil være skattepliktig. 

Bilgodtgjørelse på tjenestereiser med egen bil i Norge(2017)

Bil/km Statens sats (pr km) (uendret) Skattefri sats (pr km) Skattepliktig del
Egen bil 0-10000km 4,10 kr 3,50 kr 0,60 kr
Egen bil over 10000km 3,45 kr 3,50 kr -
EL-bil 0-10000km 4,20 kr 3,50 kr 0,70 kr
EL-bil over 10000km    4,20 kr 3,50 kr 0,70 kr
Tillegg for hver passasjer 1,00 kr 1,00 kr -
Tillegg for bruk av tilghenger
eller utstyr/bagasje (egne krav)               
1,00 kr 1,00 kr -

(egne satser for Tromsø)

Bilgodtgjørelse på tjenestereiser med egen bil i Norge(2016)

Bil/km Statens sats (pr km) Skattefri sats (pr km) Skattepliktig del
Egen bil 0-10000km 4,10 kr 3,80 kr 0,30 kr
Egen bil over 10000km 3,45 kr 3,45 kr -
EL-bil 0-10000km 4,20 kr 3,80 kr 0,40 kr
EL-bil over 10000km 4,20 kr 3,45 kr 0,75 kr
Tillegg for hver passasjer 1,00 kr 1,00 kr -
Tillegg for bruk av tilghenger
eller utstyr/bagasje (egne krav)
1,00 kr 1,00 kr -

(egne satser for Tromsø)

Legitimasjonskrav for kilometergodtgjørelse

  • arbeidstakers navn, adresse,
  • dato for avreise og hjemkomst for hver reise,
  • formålet med reisen,
  • fremstilling av reiseruten/årsak til evt. omkjøring, og
  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller(trip-teller)
    ved begynnelse og slutten av hver yrkes/tjenestereise.
  • Navn på passasjer det kreves passasjertillegg for
  • HUSK at reiseregningen skal underskrives.
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter