Lauritzen Regnskap AS

Kilometergodtgjørelse

Bilgodtgjørelse på tjenestereiser i Norge

0-9000 km
utover 9000 km
300 øre pr. km
240 øre pr. km

Arbeidssted i Tromsø

0-9000 km   
utover 9000 km
305 øre pr. km
245 øre pr. km
 
Bruk av egen bil i utlandet

Uavhengig av antall km 240 øre pr. km


Tillegg til bilgodtgjørelse

Tillegg for frakt av utstyr/materi.
Tillegg for hver passasjer
50 øre pr. km
50 øre pr. km
 
 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kan gis ved frakt av utstyr både i tilhenger og i bil.
Krav til utstyr som fraktes i bil:
- veier mer enn 150 kg
- er større enn 0,5 m3   
- avgir smuss, etsende væsler o.l


Legitimasjonskrav for kilometergodtgjørelse

  • arbeidstakers navn, adresse,
  • dato for avreise og hjemkomst for hver reise,
  • formålet med reisen,
  • fremstilling av reiseruten/årsak til evt. omkjøring, og
  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller(trip-teller)
    ved begynnelse og slutten av hver yrkes/tjenestereise.
  • HUSK at reiseregningen skal underskrives.

 

...
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter
Lauritzen Regnskap AS, Fred Olsens Gate 5, 0152 Oslo, Tlf.: 22478540, Fax: 22 47 85 49, E-post: hulda@lauritzen-regnskap.no, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no